Ahmad Rasydan Bin Rosly

IUT Aix-en-Provence

Manifesto Biro Sukan & Rekreasi

1) Mengekalkan sukan-sukan tahunan – Regional Games dan Masaf Games dan memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk pelajar

2) Mewujudkan hubungan aktiviti sukan dengan persatuan pelajar Malaysia negara lain, contoh menjemput pelajar-pelajar dari UK, Jerman, Sepanyol dan negara berdekatan yang lain ke program sukan-sukan Masaf.

3) Menghantar team Masaf untuk mewakili pelajar-pelajar Malaysia di Perancis ke program-program sukan pelajar Malaysia di negara lain ,contoh UK

4) Meneruskan dan memperbanyakkan jenis pertandingan-pertandingan e-sports untuk Masaf games untuk pelajar-pelajar yang tidak bermain sukan dapat menyertai Masaf games.

Sekian Terima Kasih